PI/2024/2 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 557/2024/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Holjenčík, Jozef, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/2
Dátum začiatku PK: 05.01.2024
Dátum konca PK: 18.01.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.01.2024
Ukončenie štádia: 05.01.2024
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.01.2024
Ukončenie štádia: 18.01.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)