PI/2024/129 k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Cestovné náhrady
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22589/2024/-M_OPV
Podnet: § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/129
Dátum začiatku PK: 04.06.2024
Dátum konca PK: 10.06.2024
Dátum ukončenia procesu: 17.06.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.06.2024
Ukončenie štádia: 04.06.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.06.2024
Ukončenie štádia: 10.06.2024
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 11.06.2024
Ukončenie štádia: 17.06.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)