PI/2024/122 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky, žiadosti o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky, žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky a žiadosti o predbežné pridelenie registrovej značky lietadlu a podrobnosti o prideľovaní registrových značiek a špeciálnych registrových značiek

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17151/2024/OCL/43350-M
Podnet: § 26 ods. 14 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 187/2022 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/122
Dátum začiatku PK: 20.05.2024
Dátum konca PK: 03.06.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia: 20.05.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia: 03.06.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)