PI/2024/120 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17248/2024/SŽDD/43741
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/120
Dátum začiatku PK: 17.05.2024
Dátum konca PK: 30.05.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.05.2024
Ukončenie štádia: 16.05.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia: 30.05.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)