PI/2024/112 Novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/010386/2024-77
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2023 – 2027
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/112
Dátum začiatku PK: 07.05.2024
Dátum konca PK: 28.05.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.05.2024
Ukončenie štádia: 07.05.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 07.05.2024
Ukončenie štádia: 28.05.2024