PI/2024/11 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 13/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 03328/2024/SVD/04900
Podnet: Na základe úlohy B.4.z uznesenia vlády SR č. 634/2023
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/11
Dátum začiatku PK: 17.01.2024
Dátum konca PK: 30.01.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.01.2024
Ukončenie štádia: 17.01.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.01.2024
Ukončenie štádia: 30.01.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)