PI/2023/98 Návrh dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/002174
Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/98
Dátum začiatku PK: 22.03.2023
Dátum konca PK: 04.04.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.03.2023
Ukončenie štádia: 22.03.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.03.2023
Ukončenie štádia: 04.04.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)