PI/2023/96 Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-3712/2023-213/6328
Podnet: § 12 ods. 2 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 264/2022 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/96
Dátum začiatku PK: 15.03.2023
Dátum konca PK: 28.03.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.03.2023
Ukončenie štádia: 15.03.2023
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.03.2023
Ukončenie štádia: 28.03.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)