PI/2023/9 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12649/2023-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 734 z 30. novembra 2022
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/9
Dátum začiatku PK: 12.01.2023
Dátum konca PK: 25.01.2023
Dátum ukončenia procesu: 30.01.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.01.2023
Ukončenie štádia: 12.01.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.01.2023
Ukončenie štádia: 25.01.2023
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 26.01.2023
Ukončenie štádia: 30.01.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)