PI/2023/89 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12762/2023/SCDPK/25032-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/89
Dátum začiatku PK: 13.03.2023
Dátum konca PK: 24.03.2023
Dátum ukončenia procesu: 16.10.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.03.2023
Ukončenie štádia: 13.03.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.03.2023
Ukončenie štádia: 24.03.2023
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 25.03.2023
Ukončenie štádia: 16.10.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)