PI/2023/78 Návrh, ktorým sa menia a dopĺňajú Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/001876
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/78
Dátum začiatku PK: 28.02.2023
Dátum konca PK: 15.03.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.02.2023
Ukončenie štádia: 28.02.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.02.2023
Ukončenie štádia: 15.03.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)