PI/2023/75 Návrh vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 03336/2023/SRD/ORM
Podnet: § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/75
Dátum začiatku PK: 24.02.2023
Dátum konca PK: 02.03.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.02.2023
Ukončenie štádia: 24.02.2023
Vlastník aktivity: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.02.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))