PI/2023/74 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/007513/2023-75
Podnet: spustenie prvej fázy centralizovaného colného konania pre dovoz podľa Colného kódexu Únie
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/74
Dátum začiatku PK: 22.02.2023
Dátum konca PK: 07.03.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.02.2023
Ukončenie štádia: 22.02.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.02.2023
Ukončenie štádia: 07.03.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)