PI/2023/70 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 307/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13043/2023/130
Podnet: § 28f zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/70
Dátum začiatku PK: 20.02.2023
Dátum konca PK: 03.03.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.02.2023
Ukončenie štádia: 20.02.2023
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.02.2023
Ukončenie štádia: 03.03.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)