PI/2023/66 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (ďalej len „návrh vyhlášky“).

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Nehnuteľnosti
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12108/2023/110
Podnet: § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/66
Dátum začiatku PK: 16.02.2023
Dátum konca PK: 01.03.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.02.2023
Ukončenie štádia: 15.02.2023
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.02.2023
Ukončenie štádia: 01.03.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)