PI/2023/54 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14003/2023-M_OPVA
Podnet: Zákon č. 400/2022 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/54
Dátum začiatku PK: 08.02.2023
Dátum konca PK: 21.02.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 08.02.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 21.02.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)