PI/2023/51 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S14172-2023-OL
Podnet: § 31 zákona č. 581/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/51
Dátum začiatku PK: 06.02.2023
Dátum konca PK: 10.02.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.02.2023
Ukončenie štádia: 06.02.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.02.2023
Ukončenie štádia: 10.02.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)