PI/2023/46 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky z ......... 2023, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: PI/2023/001
Podnet: § 9 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Zodpovedná inštitúcia: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hypký, Martin
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/46
Dátum začiatku PK: 03.02.2023
Dátum konca PK: 09.02.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.02.2023
Ukončenie štádia: 03.02.2023
Vlastník aktivity: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.02.2023
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)