PI/2023/323 Predbežná informácia podľa zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 30250/2023/SCDPK/95537
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/323
Dátum začiatku PK: 23.11.2023
Dátum konca PK: 06.12.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.11.2023
Ukončenie štádia: 23.11.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.11.2023
Ukončenie štádia: 06.12.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)