PI/2023/320 Návrh zákona o kritickej infraštruktúre

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/004781
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/320
Dátum začiatku PK: 22.11.2023
Dátum konca PK: 05.12.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.11.2023
Ukončenie štádia: 22.11.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.11.2023
Ukončenie štádia: 05.12.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)