PI/2023/318 Návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení stavieb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Stavebníctvo a architektúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 08232/2023-01588/2023-1.1.1
Podnet: § 62 ods. 1 písm. b) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe
Zodpovedná inštitúcia: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hypký, Martin
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/318
Dátum začiatku PK: 13.11.2023
Dátum konca PK: 27.11.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.11.2023
Ukončenie štádia: 13.11.2023
Vlastník aktivity: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.11.2023
Ukončenie štádia: 27.11.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)