PI/2023/317 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z. z 27. marca 2017, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S-MSSR-006894/2023
Podnet: Vlastná iniciatíva - potreba zmeniť súčasné znenie prechodného ustanovenia § 30b vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z. z 27. marca 2017
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Susko, Boris
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/317
Dátum začiatku PK: 10.11.2023
Dátum konca PK: 24.11.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.11.2023
Ukončenie štádia: 10.11.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.11.2023
Ukončenie štádia: 24.11.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)