PI/2023/316 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 9446/2023-510
Podnet: Vykonávaca smernice Komisie (EÚ) 2023/1438 z 10. júla 2023
ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES
pokiaľ ide o protokoly na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 176/17
11.7.2023).
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Takáč, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/316
Dátum začiatku PK: 10.11.2023
Dátum konca PK: 24.11.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.11.2023
Ukončenie štádia: 09.11.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.11.2023
Ukončenie štádia: 24.11.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)