PI/2023/315 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 84057/2023
Podnet: § 105 ods. 3 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Taraba, Tomáš, Ing. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/315
Dátum začiatku PK: 09.11.2023
Dátum konca PK: 13.11.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.11.2023
Ukončenie štádia: 09.11.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.11.2023
Ukončenie štádia: 13.11.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)