PI/2023/313 Návrh vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Verejné obstarávanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 15575-3000/2023
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Kubovič, Peter, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/313
Dátum začiatku PK: 08.11.2023
Dátum konca PK: 16.11.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.11.2023
Ukončenie štádia: 08.11.2023
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.11.2023
Ukončenie štádia: 16.11.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))