PI/2023/312 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003. Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálne poistenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 28856/2023-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/312
Dátum začiatku PK: 07.11.2023
Dátum konca PK: 15.11.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.11.2023
Ukončenie štádia: 07.11.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.11.2023
Ukončenie štádia: 15.11.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)