PI/2023/298 Návrh opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 27402/2023-M_OSPSSP
Podnet: Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gaborčáková, Soňa, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/298
Dátum začiatku PK: 12.10.2023
Dátum konca PK: 16.10.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.10.2023
Ukončenie štádia: 12.10.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)