PI/2023/285 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 208451/2023-2062
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dovhun, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/285
Dátum začiatku PK: 27.09.2023
Dátum konca PK: 06.10.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.09.2023
Ukončenie štádia: 27.09.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.09.2023
Ukončenie štádia: 06.10.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)