PI/2023/280 Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor dôchodkovej prognózy a podrobnosti o obsahu dôchodkovej prognózy.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26321/2023-M_ODSP
Podnet: Splnomocňovacie ustanovenie § 226b ods. 6 zákona č. 210/2023 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gaborčáková, Soňa, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/280
Dátum začiatku PK: 22.09.2023
Dátum konca PK: 05.10.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.09.2023
Ukončenie štádia: 21.09.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.09.2023
Ukončenie štádia: 05.10.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)