PI/2023/275 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 25529/2023-M_OdVvR
Podnet: § 5a zákona č. 219/2014 Z. z. (v znení účinnom od 1. januára 2024)
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gaborčáková, Soňa, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/275
Dátum začiatku PK: 14.09.2023
Dátum konca PK: 28.09.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia: 14.09.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia: 28.09.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)