PI/2023/272 Aktualizácia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2021 – 2027 a príprava programu jej realizácie na roky 2024 až 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 25920/2023-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gaborčáková, Soňa, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/272
Dátum začiatku PK: 13.09.2023
Dátum konca PK: 22.09.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.09.2023
Ukončenie štádia: 13.09.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.09.2023
Ukončenie štádia: 22.09.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)