PI/2023/270 Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. januára 2016 č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 27. septembra 2021 č. MK-6705/2021-110/19567

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-5215/2023-321/17492
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hroncová, Silvia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/270
Dátum začiatku PK: 08.09.2023
Dátum konca PK: 22.09.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia: 22.09.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)