PI/2023/251 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci hmotnej núdzi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22937/2023-M_OPVA
Podnet: Podľa § 33ca ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gaborčáková, Soňa, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/251
Dátum začiatku PK: 10.08.2023
Dátum konca PK: 11.08.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.08.2023
Ukončenie štádia: 10.08.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.08.2023
Ukončenie štádia: 11.08.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)