PI/2023/245 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rodinné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17698/2023/100
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dubovcová, Jana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/245
Dátum začiatku PK: 07.08.2023
Dátum konca PK: 18.08.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.08.2023
Ukončenie štádia: 07.08.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.08.2023
Ukončenie štádia: 18.08.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)