PI/2023/244 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa ustanovuje úhrada za poskytovanie informácií vo verejnom záujme

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4149/OREK/2023-2001
Podnet: § 83 ods. 10 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/244
Dátum začiatku PK: 07.08.2023
Dátum konca PK: 11.08.2023
Dátum ukončenia procesu: 17.08.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.08.2023
Ukončenie štádia: 07.08.2023
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.08.2023
Ukončenie štádia: 11.08.2023
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 12.08.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)