PI/2023/240 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 767/2004 Z. z. o náležitostiach správy o činnosti zdravotnej poisťovne

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S22822-2023-OL-7
Podnet: § 15 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Palkovič, Michal, MUDr. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/240
Dátum začiatku PK: 04.08.2023
Dátum konca PK: 20.09.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.08.2023
Ukončenie štádia: 04.08.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.08.2023
Ukončenie štádia: 20.09.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)