PI/2023/24 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2188/2023/LPO
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/24
Dátum začiatku PK: 23.01.2023
Dátum konca PK: 31.01.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.01.2023
Ukončenie štádia: 23.01.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.01.2023
Ukončenie štádia: 31.01.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)