PI/2023/239 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach a preddavkoch na poistné na verejné zdravotné poistenie a ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: S22822-2023-OL-06
Podnet: § 19 ods. 25 a § 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Palkovič, Michal, MUDr. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/239
Dátum začiatku PK: 04.08.2023
Dátum konca PK: 15.08.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.08.2023
Ukončenie štádia: 04.08.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)