PI/2023/227 Návrh Vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o geodetických a kartografických činnostiach vo výstavbe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Geológia, geodézia, kartografia
Stavebníctvo a architektúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 01121/2023-5.1
Podnet: § 62 ods. 1 písm. e) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe
Zodpovedná inštitúcia: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hypký, Martin
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/227
Dátum začiatku PK: 28.07.2023
Dátum konca PK: 10.08.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia: 28.07.2023
Vlastník aktivity: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia: 10.08.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)