PI/2023/213 Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 158565/2023-2062
Podnet: § 95 ods. 1 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dovhun, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/213
Dátum začiatku PK: 21.07.2023
Dátum konca PK: 27.07.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.07.2023
Ukončenie štádia: 21.07.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.07.2023
Ukončenie štádia: 27.07.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)