PI/2023/210 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 168/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné orgány
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012642/2023-75
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/210
Dátum začiatku PK: 18.07.2023
Dátum konca PK: 04.08.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.07.2023
Ukončenie štádia: 18.07.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.07.2023
Ukončenie štádia: 04.08.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)