PI/2023/198 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012847/2023-636
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/198
Dátum začiatku PK: 11.07.2023
Dátum konca PK: 24.07.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 11.07.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)