PI/2023/196 Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/003384
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šimko, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/196
Dátum začiatku PK: 11.07.2023
Dátum konca PK: 24.07.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 11.07.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)