PI/2023/193 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2023/11809-A1810
Podnet: § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2023
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Bútora, Daniel, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/193
Dátum začiatku PK: 12.07.2023
Dátum konca PK: 19.07.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.07.2023
Ukončenie štádia: 12.07.2023
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.07.2023
Ukončenie štádia: 19.07.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)