PI/2023/190 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Spotrebné dane
Daňové právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012378/2023-732
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/190
Dátum začiatku PK: 04.07.2023
Dátum konca PK: 17.07.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia: 04.07.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)