PI/2023/187 Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012376/2023-77
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/187
Dátum začiatku PK: 04.07.2023
Dátum konca PK: 17.07.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia: 04.07.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia: 14.07.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)