PI/2023/184 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 21790/2023/SBPSMR
Podnet: podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lančarič, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/184
Dátum začiatku PK: 03.07.2023
Dátum konca PK: 17.07.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.07.2023
Ukončenie štádia: 03.07.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)