PI/2023/18 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 570/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11794/2023/130
Podnet: § 44 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/18
Dátum začiatku PK: 19.01.2023
Dátum konca PK: 01.02.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.01.2023
Ukončenie štádia: 19.01.2023
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.01.2023
Ukončenie štádia: 01.02.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)