PI/2023/179 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 16771/2023/110
Podnet: návrh zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dubovcová, Jana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/179
Dátum začiatku PK: 27.06.2023
Dátum konca PK: 08.08.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.06.2023
Ukončenie štádia: 27.06.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.06.2023
Ukončenie štádia: 08.08.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)