PI/2023/162 Predbežná informácia k novele vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 017689/2023/OL-2
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Balík, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/162
Dátum začiatku PK: 05.06.2023
Dátum konca PK: 26.06.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.06.2023
Ukončenie štádia: 05.06.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.06.2023
Ukončenie štádia: 26.06.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)